Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

“TÍCH CỰC THAM GIA ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2020 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC”

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Ngay sau Tết Nguyên đán Canh Tý, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đối mặt nhiều khó khăn, thách thức: dịch bệnh Covid-19 tác động đến hầu hết các hoạt động của xã hội nhất là về thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông…
Cơ cấu kinh tế: chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 39,1% (cùng kỳ 39,5%); khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 25,5% (cùng kỳ 25,3%); khu vực dịch vụ chiếm 30,1% (cùng kỳ 30,2%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,3% (cùng kỳ 5%).
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019
Trước diễn biến xâm nhập mặn phức tạp, ngay từ những tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh đã triển khai công tác ứng phó; chỉ đạo các sở, ngành và địa phương theo dõi tình hình hạn, mặn, quan trắc và vận hành các công trình, tổ chức lấy gạn nước ngọt qua cống Xuân Hòa vào trữ nước trên các kênh trục chính trong vùng ngọt hóa Gò Công để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất lúa đông xuân 2019-2020.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2020 tăng 0,92% so tháng 12/2019 (thành thị tăng 1,02%, nông thôn tăng 0,89%); chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2020 so cùng kỳ năm trước tăng 5,67%.
(Được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019)
Thông báo Kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019
Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác của TCTK năm 2020
Dân số trung bình của tỉnh năm 2019 ước tính 1.765.962 người, tăng 0,1% so với năm 2018, bao gồm: dân số nam 865.620 người, chiếm 49% tổng dân số, tăng 0,1%; dân số nữ 900.342 người, chiếm 51%, tăng 0,2%. Dân số khu vực thành thị là 247.583 người, chiếm 14% tổng dân số, giảm 9,4% so với năm trước; dân số khu vực nông thôn là 1.518.379 người, chiếm 86%, tăng 1,9% so với năm trước
Mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2015-2020 của tỉnh là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Thông tin thống kê
Thứ bảy, Ngày 28 Tháng 3 Năm 2020
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang quý I năm 2020 Ngay sau Tết Nguyên đán Canh Tý, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đối mặt nhiều khó khăn, thách thức: dịch bệnh Covid-19 tác động đến hầu hết các hoạt động của xã hội nhất là về thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông…
Thứ bảy, Ngày 28 Tháng 3 Năm 2020
Tăng trưởng kinh tế Tiền Giang quí I năm 2020 đạt 3,86% Cơ cấu kinh tế: chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 39,1% (cùng kỳ 39,5%); khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 25,5% (cùng kỳ 25,3%); khu vực dịch vụ chiếm 30,1% (cùng kỳ 30,2%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,3% (cùng kỳ 5%).
Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang tháng 02 năm 2020 Trước diễn biến xâm nhập mặn phức tạp, ngay từ những tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh đã triển khai công tác ứng phó; chỉ đạo các sở, ngành và địa phương theo dõi tình hình hạn, mặn, quan trắc và vận hành các công trình, tổ chức lấy gạn nước ngọt qua cống Xuân Hòa vào trữ nước trên các kênh trục chính trong vùng ngọt hóa Gò Công để đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất lúa đông xuân 2019-2020.
Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang tháng 01 năm 2020 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2020 tăng 0,92% so tháng 12/2019 (thành thị tăng 1,02%, nông thôn tăng 0,89%); chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2020 so cùng kỳ năm trước tăng 5,67%.
Thứ tư, Ngày 29 Tháng 1 Năm 2020
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 (Được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019)
Tin tức - Sự kiện
Thứ năm, Ngày 19 Tháng 3 Năm 2020
Thứ tư, Ngày 18 Tháng 3 Năm 2020
05 bước kê khai Điều tra doanh nghiệp 2020 05 bước kê khai Điều tra doanh nghiệp 2020
Thứ bảy, Ngày 14 Tháng 3 Năm 2020
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019
Thứ năm, Ngày 12 Tháng 3 Năm 2020
V/v hướng dẫn, khuyến khích người dân cài đặt và ứng dụng khai báo sức khỏe y tế trên thiết bị di động

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2020 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2019 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-8,1

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+6

Trị giá xuất khẩu

-8,1

Trị giá nhập khẩu

-7,4

Khách quốc tế đến Tiền Giang

-4,4

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+28,1

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

-0,2

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020(xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 - 7,5% so với năm 2019;

- GRDP bình quân đầu người đạt 55,3 triệu đồng;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 37.300 tỷ đồng chiếm khoảng 38%/GRDP;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.125 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 13.761,6 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 4.505 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt từ 650 - 700 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 15
Truy cập: 600.665
User IP: 18.232.51.69

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn