Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

"CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Tin hoạt động ngành
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng các cuộc điều tra thống kê nông nghiệp
Thứ năm, Ngày 9 Tháng 6 Năm 2022
Giám sát điều tra năng suất, sản lượng lúa vụ Đông xuân 2022 tại xã Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo

    Công tác Thống kê Nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ mà đối với công chức làm công tác thống kê cấp xã, phường thị trấn phải thường xuyên, liên tục thu thập thông tin, cập nhật và báo cáo theo từng thời điểm, thời kỳ.

Giám sát điều tra Chăn nuôi 01/4/2022 tại huyện Châu Thành
Giám sát điều tra Chăn nuôi 01/4/2022 tại xã Long An, Châu Thành

    Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong khâu thu thập thông tin trong các cuộc điều tra, Cục Thống kê tỉnh đã chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thống kê; Lãnh đạo, công chức làm công tác Thống kê Nông nghiệp từ tỉnh đến huyện đã thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu thập thông tin tại đơn vị điều tra nhằm phát hiện những sai sót đặc biệt liên quan đến quy trình ghi phiếu, phỏng vấn của điều tra viên tại hộ, giải quyết những tình huống nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thực hiện.

   Trong những năm qua, việc cung cấp thông tin nhìn chung đã được các đối tượng cung cấp thông tin hiểu rõ và đã thực hiện việc cung cấp một cách trung thực, đầy đủ và đúng hạn theo yêu cầu. Thời gian tới, Cục Thống kê tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích và dự báo tình hình kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành và các đối tượng sử dụng thông tin thống kê KT-XH.

  Tuy nhiên, để góp phần nâng cao chất lượng công tác thống kê nói chung và công tác thống kê Nông nghiệp nói riêng, nhằm hình thành hệ thống thông tin thống kê thống nhất, cung cấp kịp thời và chính xác các thông tin thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND cấp huyện và Cục Thống kê tỉnh. Góp phần quan trọng trong việc đổi mới công tác thống kê, đảm bảo độ tin cậy của số liệu thống kê địa phương, sát với tình hình thực tế thì rất cần những giải pháp để phù hợp với xu thế đổi mới hiện nay đó là:          

  Cán bộ làm công tác thống kê cần được trang bị đầy đủ hơn về phương pháp và kỹ năng cụ thể, nhất là đối với cán bộ thống kê cấp xã, phường thị trấn;           

    Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê;           

    Tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ bổ sung kiến thức mới về phương pháp luận thống kê cho cán bộ công chức thống kê, nhất là cán bộ không được đào tạo chuyên ngành thống kê, cán bộ thống kê xã, phường.           

    Với những giải pháp này hy vọng sẽ tạo được chuyển biến tích cực trong đổi mới công tác thống kê, góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê nói chung và công tác thống kê nông nghiệp tại Tiền Giang nói riêng./.

                                                          Dương Thảo- Phòng TK Kinh tế

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 11 năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2022 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

+1,38

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+6

Trị giá xuất khẩu

+40,2

Trị giá nhập khẩu

+46,5

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+230,1

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+34,1

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,64

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2022;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,2%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 34,9%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 69,1 - 69,4 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 45.850 - 46.700 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.288 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.110,4 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 830 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 15
Truy cập: 1.747.406
Truy cập tháng: 72.968
User IP: 35.172.165.64

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn