Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Thông báo
Thông báo bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Thống kê
Thứ bảy, Ngày 25 Tháng 6 Năm 2016

Ngày 24/6/2016, Cục trưởng Cục Thống kê Tiền Giang đã ký Quyết định số 55/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Thạnh, Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng, phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Trưởng phòng, phòng Thống kê Nông nghiệp.

Ngày 24/6/2016, Cục trưởng Cục Thống kê Tiền Giang đã ký Quyết định số 56/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm bà Dương Thị Thảo, Thống kê viên, phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, phòng Thống kê Nông nghiệp.

Ngày 24/6/2016, Cục trưởng Cục Thống kê Tiền Giang đã ký Quyết định số 57/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Chiểu, Quyền Trưởng phòng, phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Trưởng phòng, phòng Tổ chức - Hành chính.

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 15)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 11 năm 2019 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2018 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*) +0,14
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng +12,8
Trị giá xuất khẩu -14,9
Trị giá nhập khẩu -34,8
Khách quốc tế đến Tiền Giang +4,3
Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước +3,6
Chỉ số giá tiêu dùng (*) +0,95

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2019(xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2018;

- GRDP bình quân đầu người đạt 51,8 – 52,0 triệu đồng;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 34.500 – 34.700 tỷ đồng chiếm khoảng 37,5%/GRDP;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9.305 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 11.383 tỷ đồng;

- Chi đầu tư phát triển từ ngân sách 3.846 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 750 - 800 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 34
Truy cập: 584.443
User IP: 100.26.179.196

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn