Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

"CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Chi cục Thống kê
Danh bạ Chi cục Thống kê
Thứ tư, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2018

Chi cục Thống kê TP. Mỹ Tho ĐT: (0273) 3876199 - Mail: mythotgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Bà Nguyễn Ngọc Huệ
Phó Chi cục trưởng:    Ông Nguyễn Văn Lực

Chi cục Thống kê TX. Gò Công ĐT: (0273) 3841598 - Mail: gocongtgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Bà Phạm Thị Mỹ Dung
Phó Chi cục trưởng:    Bà Phạm Thị Diễm Hiền

Chi cục Thống kê TX. Cai Lậy ĐT: (0273) 3826086 - Mail: txcailay@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:    Ông Nguyễn Minh Ưng

Chi cục Thống kê huyện Tân Phước ĐT: (0273) 3848080 - Mail: tanphuoctgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Phạm Văn Hoanh
Phó Chi cục trưởng:    Ông Trương Văn Phi

Chi cục Thống kê huyện Cái Bè ĐT: (0273) 3824480 - Mail: caibetgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Huỳnh Minh Tấn
Phó Chi cục trưởng:    Ông Hồ Thanh Hùng

Chi cục Thống kê huyện Cai Lậy ĐT: (0273) 3826945 - Mail: cailay@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Nguyễn Văn Tài
Phó Chi cục trưởng:   Ông Lê Văn Nghị

Chi cục Thống kê huyện Châu Thành ĐT: (0273) 3831429 - Mail: chauthanhtgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Chu Văn Tuấn
Phó Chi cục trưởng:   Ông Lê Văn Út

Chi cục Thống kê huyện Chợ Gạo ĐT: (0273) 3835437 - Mail: chogaotgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Trần Văn Tâm
Phó Chi cục trưởng:   Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh

Chi cục Thống kê huyện Gò Công Tây ĐT: (0273) 3838488 - Mail: gocongtaytgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:   Bà Trương Hồng Phương Loan

Chi cục Thống kê huyện Gò Công Đông ĐT: (0273) 3846222 - Mail: gocongdongtgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Lê Văn Bé

Chi cục Thống kê huyện Tân Phú Đông ĐT: (0273) 3530901 - Mail: tanphudongtgi@gso.gov.vn
Chi cục trưởng:            Ông Mai Văn Thâu
Phó Chi cục trưởng:   Bà Trần Thị Cẩm Quyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2024 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2023 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-18,0

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+8,9

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+25,9

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

-12,3

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+1,05

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2023;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,6%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 35,3%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 75,8 - 76,2 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 50.400 – 50.650 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.801 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.456 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 890 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 25
Truy cập: 1.890.367
Truy cập tháng: 46.570
User IP: 35.175.201.191

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn