Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CẢ NƯỚC VÀ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Kết quả điều tra
Kết quả điều tra thuỷ sản thời điểm 01/5/2014
Chủ nhật, Ngày 20 Tháng 7 Năm 2014

Kết quả điều tra thuỷ sản thời điểm 01/5/2014

 

Chi tiêu

Đơn vị tính

Thời điểm 01/5/2013

Thời điểm 01/5/2014

So sánh

(%)
 

A

B

1

2

3=2/1*100

I. Diện tích thủy sản nuôi thả

Ha

13.556

13.331

98,34

   Tr.đó: + Cá tra (thâm canh)

Ha

2.193

2.273

103,65

              + Tôm sú

Ha

2.580

2.370

91,86

              + Tôm thẻ chân trắng

Ha

1.288

1.247

96,82

II. Sản lượng thủy sản

Tấn

114.223

118.461

103,71

1. Nuôi trồng thủy sản

Tấn

70.440

73.006

103,64

   Tr.đó: + Cá tra (thâm canh)

Tấn

19.825

20.222

102,00

              + Tôm sú

Tấn

2.822

2.324

82,35

              + Tôm thẻ chân trắng

Tấn

1.601

5.278

329,67

2. Khai thác thủy sản

Tấn

43.783

45.455

103,82

   Tr.đó: + Cá ngừ đại dương

Tấn

 

 

 

3. Sản xuất giống thủy sản

 

 

 

 

              + Cá giống (cá bột)

Triệu con

100,00

102,00

102,00

 

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 12)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 3 năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2020 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

+19,6

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+22,7

Trị giá xuất khẩu

+26,4

Trị giá nhập khẩu

+22,4

Khách quốc tế đến Tiền Giang

-69,1

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+31,3

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

-0,3

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021(xem chi tiết):

  - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 6,0 – 7,0% so với năm 2020;

  - GRDP bình quân đầu người đạt 61,8 triệu đồng;

  - Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,25 tỷ USD;

  - Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 39.650 tỷ đồng;

  - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.612,3 tỷ đồng;

  - Tổng chi ngân sách địa phương 12.255,56 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 3.703,1 tỷ đồng;

  - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 710 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 106
Truy cập: 734.234
User IP: 3.230.173.111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn