Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Năm 2017
Tăng trưởng kinh tế Tiền Giang năm 2017 đạt 7,4%
Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 12 Năm 2017

     Năm 2017 là năm thứ hai của kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ sở kinh tế và nhân dân đã ra sức khắc phục khó khăn, đề ra các giải pháp thiết thực để chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Trong năm xây dựng hoàn thành Nghị quyết phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh, Nghị quyết về phát triển du lịch Tiền Giang, các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giải pháp về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông…

    Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2017 ước đạt 55.309 tỷ đồng, (giá so sánh năm 2010) tăng 7,4% so với năm 2016, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 15% và khu vực dịch vụ tăng 6% (bao gồm thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm); Nếu tách riêng thuế sản phẩm thì khu vực dịch vụ tăng 5,7% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,7% so cùng kỳ.

Mức đóng góp của các khu vực qua hai năm

ĐVT: %

 

Năm 2016

Năm 2017

Tổng số

8,4

7,4

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản

1,2

1,1

Khu vực công nghiệp và xây dựng

4,5

4,3

Khu vực dịch vụ

2,3

1,7

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

0,4

0,3

    Phát triển kinh tế của tỉnh năm 2017 bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, do tác động của hạn mặn năm 2016 chuyển sang và giá bán các sản phẩm chăn nuôi, nhất là giá heo luôn ở mức thấp nên tăng trưởng kinh tế của tỉnh chỉ đạt ở mức 7,4% không đạt kế hoạch năm (kế hoạch tăng 8,5 đến 9%) nhưng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung cả nước (dự kiến cả nước tăng 6,8%). Nếu so với tốc độ tăng trưởng của các tỉnh trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long thì Tiền Giang đứng hàng thứ 3/13 tỉnh trong khu vực.

    GRDP nếu tính theo giá thực tế đạt 76.716 tỷ đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2017 đạt 43,8 triệu đồng/người/năm, tăng 3,4 triệu đồng so với năm 2016 (năm 2016 đạt 40,4 triệu đồng). Tính theo giá đô la Mỹ, GRDP bình quân đầu người năm 2017 đạt 1.925 USD/người/năm, tăng 117 USD so năm 2016 (năm 2016 đạt 1.808 USD/người/năm).

    Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 38,6% (kế hoạch 36,7%); khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 28,6 % (kế hoạch 28,5%); khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm chiếm 32,8% (kế hoạch 34,8%), trong đó thuế sản phẩm là 3,6 %. So với năm 2016 tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông lâm và thủy sản giảm 2,5%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,2%, khu vực dịch vụ tăng 0,3% và thuế sản phẩm tương đương so cùng kỳ.

    Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: tăng 2,9% so với năm 2016, tăng thấp hơn cùng kỳ 0,2%, trong đó nông nghiệp tăng 2,7%. Sản xuất lúa trong năm còn nhiều khó khăn do hạn, mặn năm 2016 chuyển sang, cộng với ảnh hưởng của dịch rầy nâu, chuột, muỗi hành... năng suất lúa cả năm giảm 0,4% so năm 2016. Vụ Đông xuân là vụ sản xuất lúa chính trong năm nhưng năng suất thu hoạch giảm 5 tạ/ha so năm 2016, chỉ bằng 92,9% so cùng (năm 2017 đạt 65,7 tạ/ha, năm 2016 đạt 70,7 tạ/ha). Trong lĩnh vực chăn nuôi, theo kết quả điều tra chăn nuôi 1/10/2017 đàn gia súc, gia cầm đều giảm so cùng kỳ. Cụ thể đàn bò đạt 121.504 con, bằng 98,2% so cùng kỳ; đàn lợn đạt 582.088 con, bằng 81,3%; gia cầm 11.394 ngàn con, bằng 87,7%. Giá bán lợn hơi trong năm luôn ở mức thấp, thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7 giá có tăng chút ít nhưng sau đó tiếp tục giảm, giá bán thấp hơn giá thành, người nuôi bị lỗ nặng, sản phẩm có lúc khó tiêu thụ, đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Với tình hình hiện nay dự báo đàn lợn của tỉnh sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Ngành thủy sản tăng 4,8% so cùng kỳ, nuôi trồng và đánh bắt đều tăng (năm 2016 giảm 0,1%).

    Khu vực công nghiệp - xây dựng: tăng 15% so năm 2016, trong đó công nghiệp tăng 15,8% (năm 2016 tăng 18,4%). Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp tuy có thấp hơn năm 2016 nhưng là một trong những ngành có tốc tăng trưởng tốt nhất trong năm. Do ảnh hưởng của ngành chăn nuôi nên các doanh hoạt động trong lĩnh vực chế biến thức ăn gia súc gặp nhiều khó khăn, chỉ hoạt động cầm chừng. Các doanh nghiệp xay xát do chậm đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ nên ảnh hưởng đến chất lượng gạo, số lượng doanh nghiệp giảm so với năm 2016 (giảm 6 doanh nghiệp) đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp. Lãnh đạo địa phương rất quan tâm đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, định kỳ vào ngày thứ bảy của tuần cuối tháng, lãnh đạo tỉnh có cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Ngành xây dựng duy trì được tốc độ tăng trưởng, năm 2017 tăng 9,5% so cùng kỳ (năm 2016 tăng 8,7%), các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai; dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sau thời gian tạm ngưng để điều chỉnh quy hoạch, đến cuối quí III đã được triển khai thi công trở lại.

    Khu vực dịch vụ: tăng 5,7%, tăng thấp hơn cùng kỳ 1,7%. Hầu hết các ngành trong khu vực này điều tăng so cùng kỳ nhưng chưa có đột phá. Hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh còn trầm lắng, năm 2017 chỉ tăng 1,4% so cùng (năm 2016 tăng 4,5%). Hạn chế của khu vực này là các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh chưa nhiều, các điểm tham quan du lịch thì na ná các tỉnh bạn, chưa tạo được ấn tượng đối với du khách, kích thích du khách quay trở lại lần hai ... Trong thời gian qua tỉnh có rất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, mới nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát triển du lịch Tiền Giang đến nay 2020 và định hướng đến 2030.

    Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: năm 2017 tăng 8,7% so năm 2016, tăng thấp hơn 4,1% so với tốc độ tăng của năm 2016 (năm 2016 tăng 12,8%). Kim xuất khẩu năm 2017 dự kiến đạt 1.064 triệu USD, đạt 81,8% kế hoạch, giảm 6,2% so cùng kỳ. Do kim ngạch xuất khẩu đạt thấp nên thu từ Hải quan của tỉnh cũng đạt thấp, khoản thu này năm 2017 chỉ bằng 91,8% năm 2016, nên ảnh hưởng đến tốc độ tăng của thuế sản phẩm.

                                                                                                                                                                      N.V.Tròn          

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 38)
Trang:1 - 2 - 3 - 4Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 8 năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2022 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-0,8

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+12,2

Trị giá xuất khẩu

+54,2

Trị giá nhập khẩu

-7,8

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+487,5

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+4,5

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,94

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2022;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,2%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 34,9%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 69,1 - 69,4 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 45.850 - 46.700 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.288 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.110,4 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 830 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 114
Truy cập: 1.596.135
Truy cập tháng: 59.209
User IP: 44.201.72.250

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn