Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CẢ NƯỚC VÀ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Kết quả điều tra
Kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/7/2014
Thứ hai, Ngày 25 Tháng 8 Năm 2014

Kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/7/2014

 

 

Tên chỉ tiêu  

Đơn vị tính

Kết quả điều tra tại thời điểm 01/7/2014

(%) Tăng (+),
giảm (-)
so thời điểm
01/4/2014

 
 

1. Heo

Số con hiện có

Con

578.517

+ 4,29

 

Số con xuất chuồng

Con

276.001

- 62,35

 

Sản lượng thịt

Tấn

25.985

- 62,94

 

2. Gà

Số con hiện có

1000 con

5.254

+15,02

 

 + Trong đó: Gà đẻ trứng

1000 con

2.028

- 11,09

 

Số con xuất chuồng

1000 con

2.508

- 60,09

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

4.640

- 60,89

 

Sản lượng trứng

1000 quả

36.271

- 59,84

 

3. Vịt

Số con hiện có

1000 con

1.902

- 16,21

 

+ Trong đó: Vịt đẻ trứng

1000 con

498

- 14,14

 

Số con xuất chuồng

1000 con

1.276

- 48,13

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

3.156

- 50,94

 

Sản lượng trứng

1000 quả

14.738

- 39,68

 

4. Ngan

Số con hiện có

1000 con

38

+ 22,58

 

+ Trong đó: Ngan đẻ trứng

1000 con

6

+ 50,00

 

Số con xuất chuồng

1000 con

25

- 37,50

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

66

- 40,54

 

Sản lượng trứng

1000 quả

90

+ 57,89

 

5. Ngỗng

Số con hiện có

1000 con

2

- 25,00

 

+ Trong đó: Ngỗng đẻ trứng

1000 con

1

- 40,00

 

Số con xuất chuồng

1000 con

0,3

- 32,00

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

1

- 60,00

 

Sản lượng trứng

1000 quả

0,2

- 70,00

 

6. Chim cút

Số con hiện có

1000 con

658

+ 15,24

 

Số con xuất chuồng

1000 con

225

- 22,15

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

45

- 33,82

 

Sản lượng trứng

1000 quả

4.186

- 81,68

 

7. Bồ câu

Số con hiện có

1000 con

25

+ 56,25

 

Số con xuất chuồng

1000 con

6

0,00

 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

Tấn

2

0,00

 

 

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 12)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 3 năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2020 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

+19,6

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+22,7

Trị giá xuất khẩu

+26,4

Trị giá nhập khẩu

+22,4

Khách quốc tế đến Tiền Giang

-69,1

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+31,3

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

-0,3

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021(xem chi tiết):

  - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 6,0 – 7,0% so với năm 2020;

  - GRDP bình quân đầu người đạt 61,8 triệu đồng;

  - Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,25 tỷ USD;

  - Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 39.650 tỷ đồng;

  - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.612,3 tỷ đồng;

  - Tổng chi ngân sách địa phương 12.255,56 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 3.703,1 tỷ đồng;

  - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 710 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 40
Truy cập: 734.168
User IP: 3.230.173.111

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn