Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CẢ NƯỚC VÀ TỈNH TIỀN GIANG

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Tin hoạt động ngành
Tiền Giang là 1 trong 4 tỉnh, Thành phố tiến hành điều tra thí điểm Tổng điều tra Kinh tế năm 2021
Thứ tư, Ngày 7 Tháng 10 Năm 2020

Từ ngày 06/10/2020 đến ngày 15/10/2020, Cục Thống kê đã tổ chức ra quân điều tra thí điểm Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Thực hiện theo Quyết định số 1245/QĐ-TCTK ngày 05/8/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án Điều tra thí điểm Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 tại thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Phú Yên nhằm mục đích hoàn thiện phương án Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

Cuộc điều tra thí điểm triển khai thử nghiệm các nội dung sau: (1) Xác định và nhận dạng đối tượng điều tra, đơn vị điều tra; (2) Rà soát, lập danh sách đơn vị điều tra; (3) Thiết kế phiếu điều tra; tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp, phân công nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan; (4) Nội dung các chỉ tiêu điều tra dự kiến bổ sung và sửa đổi kết cấu phiếu điều tra; (5) Quy trình và phương pháp điều tra; (6) Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu; (7) Xác định các định mức kinh phí phù hợp cho từng công việc của Tổng điều tra Kinh tế năm 2021.

Danh sách các cơ sở thực hiện phiếu điều tra được chọn mẫu ở các khối Doanh nghiệp, Cá thể, Sự nghiệp, Tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 được Tổng cục Thống kê áp dụng kê khai thông tin cơ sở kinh tế qua web-form đối với khối Doanh nghiệp và Sự nghiệp, CAPI (kê khai thông tin bằng phần mềm trên điện thoại thông minh) đối với cơ sở cá thể và Tôn giáo, đây là bước triển khai thử nghiệm trên 4 tỉnh, thành phố của cả nước nhằm rút kinh nghiệm để cuộc Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 diễn ra thuận lợi.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn giám sát Tổng Cục Thống kê và Tổ Chỉ đạo tỉnh trong thời gian tiến hành thu thập thông tin tại cơ sở:

Ngọc Hân.

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 100)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2021 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2020 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-8,5

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+15,5

Trị giá xuất khẩu

-16,1

Trị giá nhập khẩu

-5,8

Khách quốc tế đến Tiền Giang

-97,7

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+1

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+1,39

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021(xem chi tiết):

  - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 6,0 – 7,0% so với năm 2020;

  - GRDP bình quân đầu người đạt 61,8 triệu đồng;

  - Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,25 tỷ USD;

  - Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 39.650 tỷ đồng;

  - Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.612,3 tỷ đồng;

  - Tổng chi ngân sách địa phương 12.255,56 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 3.703,1 tỷ đồng;

  - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 710 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 25
Truy cập: 714.119
User IP: 3.238.186.43

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn