Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Danh mục thống kê
Bảng Danh mục
Thứ năm, Ngày 22 Tháng 3 Năm 2018
BẢNG DANH MỤC 
Danh mục Tôn giáo Việt Nam ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 (Kèm theo công văn số 193/TCTK-PPCĐ ngày 14 tháng 3 năm 2012)
Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2011 đến 30/6/2011 (Kèm theo công văn số 685/TCTK-PPCĐ ngày 12 tháng 8 năm 2011)
Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam (Ban hành kèm theo quyết định số 28/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 17 tháng 5 năm 2011)
Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/07/2010 đến 31/12/2010 (Kèm theo công văn số 92/TCTK-PPCĐ ngày 14 tháng 02 năm 2011)
Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/01/2010 đến 30/6/2010 (Kèm theo công văn số 582/TCTK-PPCĐ ngày 26 tháng 7 năm 2010)
Danh mục Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Danh sách các đơn vị hành chính mới từ 01/07/2009 đến 31/12/2009 (Kèm theo công văn số 50/TCTK-PPCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2010)
Danh sách các đơn vị hành chính thay đổi từ 01/01/2009 đến 30/6/2009 (Kèm theo công văn số 628/TCTK-PPCĐ)
Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 38//2009/QĐ - TTg ngày 9 tháng 3 năm 2009
Danh sách các đơn vị hành chính thay đổi từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 (Kèm theo công văn số 12/TCTK-PPCĐ)
Danh sách các đơn vị hành chính thay đổi từ 01/01/2007 đến 30/6/2007 (Kèm theo công văn số 488/TCTK-PPCĐ)
Danh sách các đơn vị hành chính thay đổi từ 01/7/2006 đến 31/12/2006 (Kèm theo công văn số 158/TCTK-PPCĐ)
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)
Thông báo mã số đơn vị hành chính mới
Số lượng các đơn vị hành chính có đến 31/12/2004
Bảng phân ngành kinh tế quốc dân, bảng phân loại, các bảng danh mục
Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2004 (Ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004)
Danh mục nghề nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 114/1998/QĐ-TCTK ngày 29-3-1998)
Danh mục các dân tộc Việt Nam (Ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979)
Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu Việt Nam
Hệ thống ngành kinh tế quốc dân (Theo Nghị định số 75/CP ngày 27/10/1993)

 

Các tin cùng chuyên mục:

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 8 năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2022 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-0,8

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+12,2

Trị giá xuất khẩu

+54,2

Trị giá nhập khẩu

-7,8

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+487,5

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+4,5

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,94

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2022;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,2%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 34,9%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 69,1 - 69,4 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 45.850 - 46.700 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.288 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.110,4 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 830 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 41
Truy cập: 1.595.625
Truy cập tháng: 58.699
User IP: 44.201.72.250

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn