Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

"CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Năm 2015
Tăng trưởng kinh tế Tiền Giang năm 2015 đạt 9%
Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 12 Năm 2015

    Năm 2015 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, ngay từ đầu năm Đảng bộ, chính quyền các cấp, các cơ sở kinh tế và nhân dân đã ra sức khắc phục khó khăn, đề ra các giải pháp thiết thực, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính đạt 48.694 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010) tăng 9% so với năm 2014, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,4%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 17,1%, khu vực dịch vụ tăng 9%.

    GRDP theo giá thực tế đạt 62.427 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người bằng VNĐ thì năm 2015 đạt 36,1 triệu VNĐ/người/năm, tăng 2,9 triệu đồng so với năm 2014. Nếu tính theo giá so sánh năm 2010 thì đạt 28,2 triệu VNĐ/người/năm, tăng 8,2% so năm 2014. Quy ra giá USD thì năm 2015 đạt 1.655 USD/người/năm tăng 5,9% so năm 2014 (năm 2014 là 1.562 USD).

    Trong 9% tăng trưởng thì khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 1,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 4,1 %, khu vực dịch vụ đóng góp 3%. Như vậy, so với năm 2014 mức đóng góp của khu vực công nghiệp xây dựng tăng 0,7%, khu vực dịch vụ tăng 0,5%, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tương đương so cùng kỳ.

    Mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Cơ cấu kinh tế của tỉnh năm 2015 so năm 2014 cho thấy giữa các khu vực chưa có sự đột biến lớn, nông nghiệp vẫn giữ tốc độ tăng trưởng hàng năm, công nghiệp có tốc độ tăng khá nhưng không nhanh hơn nông nghiệp, dịch vụ chưa đa dạng, phong phú, làm cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm.

    Cơ cấu kinh tế của Tiền Giang năm 2015 khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 39,9%, khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 24,9%, khu vực dịch vụ chiếm 35,2%; năm 2014 tỷ trọng các khu vực này lần lượt là 42,1%, 23% và 34,9%. So với năm 2014 tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,2%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng 1,9% và khu vực dịch vụ tăng 0,3%. Với tình hình sản xuất hiện nay, sản xuất của tỉnh chủ yếu là trong nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 9,4%, nhưng có xu hướng tăng dần (năm 2014 chiếm 8,6%).

    Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: tăng 4,4% so với năm 2014, tăng cao hơn cùng kỳ 0,1%. Nông nghiệp tăng 4,7%; trong đó trồng trọt tăng 5,9%, chăn nuôi tăng 2,6%. Sản xuất nông nghiệp trong kỳ có nhiều thuận lợi, dịch bệnh ít xảy ra. Tuy nhiên việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức của một số hộ nông dân đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, sản phẩm tiêu thụ ở một số thời điểm gặp khó khăn. Giá bán các sản phẩm nông nghiệp trong năm lên xuống thất thường, được mùa thì mất giá, nông dân khó định hướng trong sản xuất. Ngành thủy sản tăng 3% (tăng thấp hơn 2,2% so năm 2014), nuôi trồng và khai thác đều tăng. Nuôi trồng thủy sản trong những tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh xảy ở tôm và nghêu, diện tích tôm bị hại là 286 ha và nghêu là 1.580 ha, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của ngành thủy sản. Riêng ngành lâm nghiệp chỉ bằng 91,4% so cùng kỳ.

    Khu vực công nghiệp - xây dựng: tăng trưởng 17,1%, tăng cao hơn năm 2014 là 1,7%, trong đó công nghiệp tăng 18,5%, là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng ổn định nhất trong những năm gần đây. Sản xuất công nghiệp của tỉnh trong năm 2015 tăng chủ yếu do tăng số lượng đơn vị sản xuất. Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua thu hút được nhiều dự án trong và ngoài nước đến đầu tư, đi vào hoạt động ổn định, góp phần làm cho công nghiệp của tỉnh nhà tăng cao. Tính riêng trong các khu công nghiệp, đến nay đã cấp phép được 77 dự án đầu tư, trong đó dự án có vốn đầu tư nước ngoài là 51 dự án. Đạt được những kết quả như trên là do có sự tập trung tháo gỡ khó khăn của lãnh đạo tỉnh, cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp ngày càng hoàn thiện, công tác khuyến công, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư được triển khai. Tuy nhiên sản xuất công nghiệp của tỉnh chủ yếu là công nghiệp sơ - chế biến, công nghiệp chế tạo còn rất ít. Về xây dựng tăng 9,2% so năm 2014 (tăng thấp hơn cùng kỳ 0,6%). Tuy nhiên còn nhiều khó khăn trong việc huy động vốn, giải phóng mặt bằng …

    Khu vực dịch vụ: tăng trưởng 9%, tăng cao hơn năm 2014 là 1,3%. Hầu hết các ngành trong khu vực này đều tăng so với cùng kỳ nhưng chưa có đột phá. Một số ngành có mức tăng khá như: bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô và xe có động cơ tăng 10,5%; vận tải kho bãi tăng 10, 6%; dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng 8,7%. Trong năm trên địa bàn tỉnh có sự sáp nhập giữa các ngân hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tuy nhiên tăng trưởng của ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm vẫn tăng ở mức 8,7% … Hạn chế của khu vực này là các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh chưa nhiều, các điểm tham quan du lịch thì na ná các tỉnh bạn, chưa tạo được ấn tượng đối với du khách...

N.V.Tròn

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 49)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 4 năm 2024 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2023 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-0,8

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+8,7

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+46,8

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

-4,8

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,63

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2023;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,6%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 35,3%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 75,8 - 76,2 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 50.400 – 50.650 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.801 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.456 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 890 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 16
Truy cập: 2.076.328
Truy cập tháng: 63.296
User IP: 3.229.117.191

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn