Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

"CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Thu thập thông tin thống kê
Tổng Điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016
Thứ hai, Ngày 30 Tháng 5 Năm 2016

   Thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành theo Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/7/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (viết tắt là Tổng điều tra).
   Cuộc Tổng điều tra sẽ được thực hiện trong 30 ngày, từ 1/7 - 30/7/2016 trên phạm vi cả nước. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cuộc Tổng điều tra này nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
  Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cuộc Tổng điều tra sẽ được tiến hành vào ngày 01 tháng 7 năm 2016 trên phạm vi cả nước nhằm thu thập 3 nhóm thông tin chủ yếu là:
  (1) Thông tin về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thuỷ sản: Số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; năng lực sản xuất; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; đánh giá kết quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế trang trại; tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường,...
  (2) Thông tin về nông thôn: Thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; vệ sinh môi trường nông thôn; thông tin phản ánh một số nội dung trong kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
  (3) Thông tin về cư dân nông thôn: Điều kiện sống của cư dân nông thôn; tích luỹ và khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của cư dân nông thôn; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vai trò phụ nữ trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.
  Ban chỉ đạo Tổng điều tra được thành lập ở Trung ương và ở địa phương. Ở Trung ương, Ban chỉ đạo Tổng điều tra được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền phê duyệt phương án Tổng điều tra; tổ chức điều tra thí điểm để hoàn thiện về nghiệp vụ và công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra; tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án, kế hoạch và nội dung Tổng điều tra.

   Các đơn vị tham gia trực tiếp vào Tổng điều tra gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam. Ban chỉ đạo Tổng điều tra sẽ được thành lập ở các cấp Trung ương, cấp  tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thời gian thu thập số liệu của cuộc Tổng điều tra là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/7/2016. Số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12 năm 2016 và kết quả chính thức sẽ được công bố vào quý III năm 2017. Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nông thôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

CÁC VĂN BẢN

Quyết định về việc tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Tiền Giang

Quyết định về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Tiền Giang

Quyết định ban hành Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

PHƯƠNG ÁN VÀ PHIẾU ĐIỀU TRA

Phương án điều tra

Quy trình Lập bảng kê

Phiếu số 01

Phiếu số 02

Phiếu số 03

Phiếu số 04

TIN TỨC

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Hội nghị tập huấn lập bảng kê Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 tại huyện Gò Công Tây

Huyện Cái Bè tập huấn nghiệp vụ lập Bảng kê phục vụ Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Hội nghị triển khai Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016

Hội nghị tập huấn Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Hội nghị triển khai Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 tại huyện Chợ Gạo

Huyện Chợ Gạo triển khai tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016

Huyện Gò Công Tây triển khai tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 15)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2024 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2023 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-18,0

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+8,9

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+25,9

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

-12,3

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+1,05

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2023;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,6%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 35,3%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 75,8 - 76,2 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 50.400 – 50.650 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.801 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.456 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 890 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 1
Truy cập: 1.890.209
Truy cập tháng: 46.412
User IP: 35.175.201.191

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn