Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Năm 2017
Tăng trưởng kinh tế Tiền Giang 6 đầu năm 2017 đạt 9,56%
Thứ tư, Ngày 28 Tháng 6 Năm 2017

    Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế tăng khá cao so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 27.521 tỷ đồng, (giá so sánh năm 2010) tăng 9,56% so với 6 tháng đầu năm 2016, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,72%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 17,30% và khu vực dịch vụ tăng 6,5% (bao gồm thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm); Nếu tách riêng thuế sản phẩm thì khu vực dịch vụ tăng 6,45% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,54% so cùng kỳ.

    Trong 9,56% tăng trưởng thì khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 2,82%, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 4,76%, khu vực dịch vụ đóng góp 1,78% và thuế là 0,20%; mức đóng góp của các khu vực cùng kỳ năm 2016 lần lược là 1,57%, 4,28%, 1,71 % và 0,26%. GRDP nếu tính theo giá hiện hành đạt 38.582 tỷ đồng. 

    Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 44,3% (cùng kỳ 45,2%); khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 26,6 % (cùng kỳ 25,1%); khu vực dịch vụ chiếm 26,2% (cùng kỳ 26,7%); thuế sản phẩm chiếm 2,9% (cùng kỳ 3%).

    Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: 6 tháng đầu năm tăng 6,72% so với 6 tháng đầu năm 2016, đây là năm khu vực này có tốc độ tăng cao so với những năm gần đây. Thời tiết trong 6 tháng qua thuận lợi hơn so với 6 tháng đầu năm 2016, mưa sớm, mặn không ảnh hưởng nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành trong khu vực này sản xuất và phát triển. Nông nghiệp tăng 7%, trồng trọt và chăn nuôi điều tăng; đàn gia cầm tăng 53,4%, đàn bò tăng 31,3% so cùng kỳ; riêng đàn lợn thời điểm 01/3/2017, toàn tỉnh hiện có 719 ngàn con lợn, tăng 19,5% so cùng kỳ, nhưng do giá bán sản phẩm trong 6 tháng qua thấp hơn giá thành, người nuôi bị lỗ nặng, sản phẩm khó tiêu thụ nên tổng đàn ở thời điểm hiện tại khoảng 637 ngàn con, giảm 0,5% so cùng kỳ. Với tình hình hiện nay dự báo đàn lợn của tỉnh sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Ngành thủy sản 6 tháng đầu năm tăng 3,92% so cùng kỳ, nuôi trồng và đánh bắt đều tăng (6 tháng đầu năm 2016 giảm 4,39%).

    Khu vực công nghiệp - xây dựng: tăng 17,3 % so với 6 tháng đầu năm 2016, trong đó công nghiệp tăng 17,9%; các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy được hiệu quả, chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi đầu tư phù hợp đã thu hút được nhiều dự án trong và ngoài nước đến đầu tư, đã góp phần làm cho công nghiệp của tỉnh nhà tăng cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 04 Khu công nghiệp (qui hoạch là 07 KCN) và 4 Cụm công nghiệp (qui hoạch 27 CCN) đã được triển khai và đi vào hoạt động. Ngành xây dựng tăng 12,3% so cùng kỳ, tăng cao hơn cùng kỳ 6,3% (6 tháng đầu năm 2016 tăng 6%)

    Khu vực dịch vụ: tăng 6,45%, tăng cao hơn cùng kỳ 0,36%. Hầu hết các ngành trong khu vực này đều tăng so với cùng kỳ nhưng chưa có đột phá, một số ngành có mức tăng khá như: lưu trú và ăn uống tăng 8,12%; thương nghiệp bán buôn, bán lẽ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ tăng 7,74%, hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,65% ... Hoạt động kinh doanh bất động sản chỉ tăng ở mức 2,96% so cùng kỳ. Thuế sản phẩm tăng 6,54% so cùng kỳ./.

                                                                                          Nguyễn Văn Tròn

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 38)
Trang:1 - 2 - 3 - 4Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 8 năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2022 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-0,8

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+12,2

Trị giá xuất khẩu

+54,2

Trị giá nhập khẩu

-7,8

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+487,5

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+4,5

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,94

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2022;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,2%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 34,9%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 69,1 - 69,4 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 45.850 - 46.700 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.288 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.110,4 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 830 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 98
Truy cập: 1.595.971
Truy cập tháng: 59.045
User IP: 44.201.72.250

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn