Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Năm 2017
Tăng trưởng kinh tế Tiền Giang 9 đầu năm 2017 đạt 9,1%
Thứ tư, Ngày 4 Tháng 10 Năm 2017

    Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, lãnh đạo địa phương cùng các ngành, các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh cá thể …, thúc đẩy sản sản xuất, nên tăng trưởng kinh tế của tỉnh 9 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 37.665 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 9,1% so với 9 tháng đầu năm 2016, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 16,4% và khu vực dịch vụ tăng 6,8% (bao gồm thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm); Nếu tách riêng thuế sản phẩm thì khu vực dịch vụ tăng 6,6% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8% so cùng kỳ.

    Mức đóng góp của các khu vực vào tăng trưởng chung của tỉnh điều tăng so cùng kỳ: trong 9,1% tăng trưởng thì khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 1,8% (cùng kỳ 1,2%), khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 5,1% (cùng kỳ 4,8%), khu vực dịch vụ đóng góp 1,9% (cùng 1,8%) và thuế là 0,3% tương đương so cùng kỳ. GRDP nếu tính theo giá hiện hành ước đạt 51.156 tỷ đồng. 

    Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 36,9% (cùng kỳ 37,9%); khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 30,2% (cùng kỳ 28,4%); khu vực dịch vụ chiếm 29,2% (cùng kỳ 30%); thuế sản phẩm chiếm 3,7% tương đương cùng kỳ.

    Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: 9 tháng đầu năm tăng 5% so với 9 tháng đầu năm 2016, trong đó nông nghiệp tăng 5%, tăng cao hơn cùng kỳ 1,8%, trồng trọt và chăn nuôi đều tăng. Thời tiết trong 9 tháng qua thuận lợi hơn so với 9 tháng đầu năm 2016: mưa sớm, mặn không ảnh hưởng nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành trong khu vực này sản xuất và phát triển. Tuy nhiên, sản xuất lúa do ảnh hưởng của rầy nâu, chuột, muỗi hành, giai đoạn lúa trổ đến chín thường xuyên bị ngập nước nên lép hạt... nên năng suất lúa 9 tháng qua không tăng, chỉ tương đương so với cùng kỳ, trong đó vụ Đông Xuân năng suất bình quân giảm 5 tạ/ha. Trong lĩnh vực chăn nuôi, ở thời điểm hiện tại đàn bò đạt 118 ngàn con, tăng 15% so cùng kỳ; đàn gia cầm đạt 12,7 triệu con, tăng 15,6% so cùng kỳ; Riêng đàn lợn thời điểm 01/3/2017 toàn tỉnh hiện có 719 ngàn con lợn, tăng 19,5% so cùng kỳ, nhưng thời điểm hiện tại chỉ còn khoảng 642 ngàn con giảm 5,6% so cùng kỳ. Giá bán lợn hơi trong 9 tháng qua luôn ở mức thấp, thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7 giá có tăng chút ít nhưng vẫn thấp hơn giá thành, người nuôi bị lỗ nặng, sản phẩm có lúc khó tiêu thụ. Với tình hình hiện nay dự báo đàn lợn của tỉnh sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Ngành thủy sản 9 tháng đầu năm tăng 5,3% so cùng kỳ, nuôi trồng và đánh bắt đều tăng (9 tháng đầu năm 2016 giảm 2,4%).

     Khu vực công nghiệp - xây dựng: tăng 16,4% so với 9 tháng đầu năm 2016, trong đó công nghiệp tăng 17,4%. Lãnh đạo địa phương rất quan tâm đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, định kỳ vào ngày thứ bảy của tuần cuối tháng, lãnh đạo tỉnh có cuộc tiếp xúc với các doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ cho các doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy được hiệu quả, chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi đầu tư phù hợp đã thu hút được nhiều dự án trong và ngoài nước đến đầu tư, đã góp phần làm cho công nghiệp của tỉnh nhà tăng cao. Ngành xây dựng tăng 8,2% so cùng kỳ, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai; dự án đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sau thời gian tạm ngưng để điều chỉnh quy hoạch, hiện nay đã được triển khai thi công trở lại.

    Khu vực dịch vụ: tăng 6,6%, tăng cao hơn cùng kỳ 0,5%. Trong thời gian qua tỉnh có rất nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ, mới nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát triển du lịch Tiền Giang đến nay 2020 và định hướng đến 2030. Trong chín tháng qua các ngành trong khu vực này đều tăng so với cùng kỳ nhưng chưa có đột phá, tăng trưởng tốt nhất trong khu vực này là ngành du lịch lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch tăng 12,1% (cùng kỳ giảm 3,1%).

                                                                                                                                                                                              N.V.Tròn

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 38)
Trang:1 - 2 - 3 - 4Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 8 năm 2023 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2022 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-0,8

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+12,2

Trị giá xuất khẩu

+54,2

Trị giá nhập khẩu

-7,8

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+487,5

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

+4,5

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+0,94

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2022;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,2%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 34,9%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 69,1 - 69,4 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 45.850 - 46.700 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.288 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.110,4 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 830 doanh nghiệp.

 

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 40
Truy cập: 1.595.618
Truy cập tháng: 58.692
User IP: 44.201.72.250

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn