Số 21 đường 30/4 - phường 1 - TP Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang               Hotline: 0273 3872 582               Email: tiengiang@gso.gov.vn

"CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT"

 

 

Tổng Cục Thống kê

Cổng Thông tin điện tử

tỉnh Tiền Giang

                                                                                     - Hướng dẫn Đăng ký tài khoản (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn tra cứu thông tin (Xem Clip)

                                                                                  - Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh (Xem Clip)

                                                                                     - Hướng dẫn đăng ký khai sinh (Xem Clip)

Thăm Dò Ý Kiến
Thông tin bạn quan tâm nhất trên trang web này

Năm 2018
Tăng trưởng kinh tế Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2018 đạt 7,2 %
Thứ sáu, Ngày 29 Tháng 6 Năm 2018

    Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, sự đồng thuận phấn đấu vượt qua khó của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2018 có mức tăng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 29.356 tỷ đồng, (giá so sánh năm 2010) tăng 7,2% so với 6 tháng đầu năm 2017, tăng cao hơn bình chung cả nước (cả nước tăng 7,1%). Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,2% và khu vực dịch vụ tăng 5,8% (bao gồm thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm); Nếu tách riêng thuế sản phẩm thì khu vực dịch vụ tăng 5,7% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6% so cùng kỳ.

    Trong 7,2% tăng trưởng thì khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 1,4%, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 4,1%, khu vực dịch vụ đóng góp 1,5% và thuế là 0,2%. GRDP nếu tính theo giá hiện hành đạt 41.735 tỷ đồng. 

    Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 41,9% (cùng kỳ 43,9%); khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 28,8% (cùng kỳ 26,6%); khu vực dịch vụ chiếm 26,4% (cùng kỳ 26,5%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 2,9% (cùng kỳ 3%).

    Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2018 tăng 3,3% so với 6 tháng đầu năm 2017; trong đó nông nghiệp tăng 3%, trồng trọt tăng 4,2%, trong khi đó chăn nuôi chỉ bằng 97% so cùng kỳ. Giá bán các sản phẩm chăn nuôi trong kỳ không ổn định, giá heo hơi luôn ở mức thấp, người chăn nuôi bị thua lỗ. Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 01/4/2018 tổng đàn gia súc, gia cầm giảm so cùng kỳ, đàn heo đạt 447,4 ngàn con, bằng 65,6% so cùng kỳ (giảm 234,8 ngàn con); đàn gia cầm đạt 11,9 triệu con, giảm 3% so cùng kỳ (giảm 372 ngàn con). Từ tháng 5 đến nay giá heo hơn đã tăng trở lại, kỳ vọng ngành chăn nuôi sẽ phục hồi và tăng trong 6 tháng cuối năm. Nỗi lo hiện nay là giá bán tăng, người chăn nuôi tái đàn ồ ạt, cung vượt cầu, giá lại giảm như thời gian vừa qua, người nuôi lại tiếp tục thua lỗ. Ngành thủy sản tăng 8,2%, sản lượng khai thác và nuôi trồng đều tăng.

    Khu vực công nghiệp - xây dựng 6 tháng đầu năm tăng 14,2 % so với 6 tháng đầu năm 2017, trong đó công nghiệp tăng 15,3%; tốc độ tăng của ngành công nghiệp có chậm lại so cùng kỳ, nhưng đây là ngành có tốc độ tăng tốt nhất trong 6 tháng đầu năm. Các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy được hiệu quả, chính sách khuyến khích hỗ trợ, ưu đãi đầu tư phù hợp đã thu hút được nhiều dự án trong và ngoài nước đến đầu tư, đã góp phần làm cho công nghiệp của tỉnh nhà tăng cao. Tuy nhiên sản xuất công nghiệp của tỉnh cũng gặp một số khó khăn như: do tác động của ngành chăn nuôi, các doanh nghiệp chế biến thức ăn gia súc khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nên hoạt động cầm chừng; ngành chế biến thủy sản, khan hiếm nguyên liệu đầu vào, giá cá tra nguyên liệu trong kỳ tăng cao ...Để duy trì tốc độ tăng của ngành công nghiệp, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, nhất là các ngành có giá trị gia tăng cao; tỷ lệ thuê đất các Khu công nghiệp của tỉnh đến thời điểm tại mới đạt 64,9% (493,2 ha/760,2 ha). Ngành xây dựng tăng 3% so cùng kỳ, trong quí chủ yếu thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm 2018 chuyển sang. Giá vật liệu xây dựng trong kỳ tăng cao, nhất là cát san lấp, 6 tháng đầu năm bình quân tăng 15% so cùng kỳ đã ảnh đến tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng.

    Khu vực dịch vụ tăng 5,8%, tăng cao hơn cùng kỳ 0,2% (6 tháng đầu năm 2017 tăng 5,6%). Hầu hết các ngành trong khu vực này đều tăng so với cùng kỳ, một số ngành có mức tăng khá như: vận tải kho bãi tăng 10%; dịch vụ lưu trú và ăn uống 12%; tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,4% ... Bên cạnh đó có một số ngành tăng thấp như: kinh doanh bất động sản tăng 2,3%; nghệ thuật vui chơi giải trí tăng 2%; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 0,2% ...

                                                                                                    N.V.Tròn

Các tin cùng chuyên mục:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 17)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối

Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 02 năm 2024 (tăng/giảm) so với cùng kỳ năm 2023 của tỉnh Tiền Giang (%)

Chỉ số sản xuất công nghiệp(*)

-18,0

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

+8,9

Khách quốc tế đến Tiền Giang

+25,9

Thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước

-12,3

Chỉ số giá tiêu dùng (*)

+1,05

(*): so với tháng trước.

1. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 (xem chi tiết):

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) tăng từ 7,0 – 7,5% so với năm 2023;

- Cơ cấu kinh tế: khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,6%, khu vực dịch vụ (bao gồm thuế sản phẩm) chiếm 35,3%.

- GRDP bình quân đầu người đạt 75,8 - 76,2 triệu đồng/người/năm;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD;

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 50.400 – 50.650 tỷ đồng;

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.801 tỷ đồng;

- Tổng chi ngân sách địa phương 14.456 tỷ đồng;

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 890 doanh nghiệp.

Tìm kiếm thông tin
Thông tin người dùng
User Online: 49
Truy cập: 1.890.558
Truy cập tháng: 46.761
User IP: 35.175.201.191

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỤC THỐNG KÊ TỈNH TIỀN GIANG
21 đường 30/4, phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0273. 3872582 - Fax: 0273. 3886 952 - Email:tiengiang@gso.gov.vn